Üdvözöljük!

 

Erdélyben sok száz Nyilas Misi él! Olyan gyermekek, akik tehetségesek, továbbtanulnának, azonban számos körülmény akadályozza őket abban, hogy magyarul tanulva eljuthassanak a középiskolába, majd a felsőfokú oktatásba. Az anyagi és szociális gondokkal küzdő családok gyermekei hovatovább kiszorulnak az oktatásból, esély és támogatás nélkül nem képesek kamatoztatni tehetségüket. Programunk célja: minél több, kilátástalan helyzetben élő, erdélyi, magyarul tanuló, tehetséges gyermeknek esélyt és biztatást adni a tanulásra, és legalább érettségiig eljuttatni őket.

Egyesületünk programjának fővédnöke Sólyom László volt köztársasági elnök és felesége, Erzsébet asszony. Sólyom László 2014. augusztus 31-én, a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület javára rendezett jótékonysági hangversenyen elhangzott beszédét itt olvashatják.

 

 

 

Pályázati felhívás a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület ösztöndíjára

– 2022/2023-as támogatási év

 

A pályázatot ösztöndíj-támogatás céljából a 2021/2022-es tanévben a romániai magyar közoktatásban részt vevő, 6–10. évfolyamon tanuló, jó tanulmányi eredményekkel rendelkező és szociálisan hátrányos helyzetű tanuló szülője vagy gyámja nyújthatja be.

Az alábbiakban letölthető pályázati csomag (felhívás, adatlap, és űrlap a pályázó tanuló jellemzésére) minden pályázattal kapcsolatos tudnivalót tartalmaz.

 

A pályázatok benyújtásának határideje 2022. július 31. (A pályázatnak 2022. július 31-ig el kell jutnia az Egyesülethez.)

További információkat munkanapokon 10.00–16.00 óra között a 0787-200690-es telefonszámon vagy a nyilas_misi@yahoo.com e-mail-címen kérhetnek.

 

 

 

Jövedelemadó felajánlása

 

Romániában – jövedelemadó 3,5%-ának felajánlása

A kolozsvári székhelyű, tevékenységében Erdély egész területére kiterjedő Egyesületünk nevében kérjük, jövedelmadója 3,5%-ának felajánlásával támogassa a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület munkáját, hogy a jövőben is minél több hátrányos helyzetű és jó képességű erdélyi tanulónak nyújthassunk segítséget tanulmányai végzésében.

A felajánláshoz szükséges, az Egyesület adataival kitöltött nyomtatvány itt érhető el: 230-as űrlap (fizetésből származó jövedelem esetén).

 

Magyarországon – jövedelemadó 1%-ának felajánlása

Egyesületünket 2009-ben közhasznú alapítványként Magyarországon  is bejegyeztük Kolozsvári Nyilas Misi Tehetségtámogató Alapítvány néven. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a Magyarországon élő támogatóink jövedelemadójuk egy százalékának felajánlásával is segíthessenek céljaink elérésében.

2021-ben közel 437 239 forintot ajánlottak fel Egyesületünk számára. Ebben az évben is az a kérésünk, hogy amennyiben még nem döntött a 2021-es év jövedelmi adója egy százalékának felajánlásáról, segítse azzal Egyesületünk magyarországi alapítványát, az 18267244-1-43 adószámmal rendelkező Kolozsvári Nyilas Misi Tehetségtámogató Alapítványt.

 

Felkérésünket kérjük, ossza meg ismerősei, barátai körében is!

Köszönjük!

 


 

 

 Új ösztöndíjasok kerültek be a Nyilas Misi Tehetségtámogató Programba

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület 2021-ben meghirdetett pályázatára 150 pályázat érkezett. Az Egyesület kuratóriuma egységes kritériumok szerint értékelte őket, egyaránt figyelembe véve az ígéretes tehetséget és a rászorultságot, a tanuló esélyeit csökkentő tényezőket. Az értékelés alapján szeptember 1-től közülük 46-an kerültek be a tehetségtámogató programba, amely tanulmányaik végéig támogathatja őket.

Az új ösztöndíjasok megyék szerint a következőképpen oszlanak meg: Bákó 1, Bihar 4, Fehér 1, Hargita 16, Kolozs 4, Kovászna 6, Maros 4, Máramaros 2, Szatmár 3, Szilágy 4. A kiemelt összegű Bánffy Miklós ösztöndíjra – kiváló eredményei és szociális háttere folytán – egy Bihar megyei 11. osztályos tanulót talált érdemesnek a kuratórium.

Tanulmányi évfolyamok szerint a 46 friss ösztöndíjas közül 16 tanuló 7. osztályos, 14 tanuló 8. osztályos, 5 tanuló 9. osztályos, 6 tanuló 10. osztályos és 5 tanuló 11. osztályos a 2020/2021-es tanévben. Ők a szeptember-december közti időszakra meg is kapták az ösztöndíjukat.

További 50 pályázót szintén ösztöndíjra érdemesnek talált a kuratórium. Ők a támogatási keret szűkössége miatt várólistára kerültek, és annak függvényében juthatnak ösztöndíjhoz, hogy lesznek-e új támogatói a programnak.

A 2021. szeptember 1. – 2022. augusztus 31. közötti támogatási évben a program támogatói összesen 147 tanulót és 109 egyetemi hallgatót részesítenek ösztöndíjban, vagyis összesen 256 romániai magyar fiatal tanulmányait segítik anyagi és szellemi támogatással egyaránt.

 

 

Ösztöndíjak a Tehetségtámogató Programban

Az eddigi évek tapasztalatai és 2020-ban érkezett pályázatok alapján indokoltnak láttuk, hogy differenciáljuk az alapprogramban elnyerhető ösztöndíjakat. Úgy döntöttünk, hogy Egyesületünknek a 7–12. évfolyamokon tanuló ösztöndíjasai a 2020/2021-es támogatási évtől két különböző ösztöndíjban részesülhetnek: alapösztöndíjban vagy érdemösztöndíjban. Az érdemösztöndíj 50 százalékkal magasabb az alaptösztöndíjnál, és ezt a Program legkiválóbb eredményeket elérő, hátrányos helyzetű tanulóinak biztosítjuk.   

Ösztöndíjasainknak továbbra is havi bontásban folyósítjuk a támogatási összegeket tizenkét hónapon át. Az alapösztöndíj esetében ez havi 20 ezer forintos támogatást jelent, míg az érdemösztöndíj esetében havi 30 ezer forintot. Mindkét ösztöndíj esetében érvényes marad az, hogy azt egy vagy több támogató/ támogatópáros biztosíthatja.

A támogatói befizetések 10 százalékát változatlanul az Egyesület és a Program működési költségeire fordítjuk, és ez azt jelenti, hogy a tanulók nettó havi 18 ezer, illetve 27 ezer forint értékű ösztöndíjban részesülnek a kétféle ösztöndíjnak megfelelően.

Hálásan köszönjük Egyesületünk Támogatóinak Programunk melletti kitartásukat, a hűséges és önzetlen anyagi áldozatot! Ösztöndíjasainknak pedig gratulálunk, amiért a mostani nehezebb körülmények között is helytállnak, és biztatjuk is őket tudásuk folyamatos gyarapítására.

Alap- és érdemösztöndíjasaink névsora az alábbi oldalon érhető el: http://www.nyilasmisi.ro/index.php?page=tplist&pageid=132

 

 

"1527 * Gyűjtsd a Tudást * 2027" a MEK-en

A Magyar Elektronikus Könyvtárban olvasható beszámoló kötet a tehetséges tanulók 2020. dec. 3-i kolozsvári díjazásáról: "1527 * Gyűjtsd a Tudást * 2027" : Díjak és díjazottak / szerkesztő Szabó T. Attila, Bíró József Zete https://mek.oszk.hu/21600/21679

A díjazásban Egyesületünk is közreműködött.

 

 

A Tudomány Erdélyi Mestere Díjban részesült Egyesületünk elnöke

                                                                     

Péntek János nyelvészprofesszor, akadémikus, egyetemi tanárt, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság alapítóját, Egyesületünk alapító-elnökét, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság a 2020. évi Magyar Tudomány Ünnepi konferenciájának keretében a Tudomány Erdélyi Mestere Díjjal tüntette ki. Az erdélyi tudományos- és közélet sokoldalú, jeles képviselője november 13-án részesült a díjban, online esemény keretén belül.

Ezúton is szívből gratulálunk a díjhoz, és kívánjuk, hogy Egyesületünk valamint az erdélyi közélet még sokáig számíthasson a Tanár Úr értő támogatására, vezetésére!

Kádár Edit és Néda Zoltán díjátadáson elhangzott laudációjából idézünk az alábbiakban:

„Kutatói érdemei mellett az a közösségben gondolkodó, intézményépítő erdélyi magyar elit értelmiségi, aki kutatói-oktatói nemzedékeket nevelt és indított el a pályán (ehhez az intézményi feltételek megteremtésében is jelentős szerepet vállalva), és aki a közös érdek és külön felelősség elvén mindig tevékeny részese volt a tudományszervezésnek és a közéletnek egyaránt. (…)

Nyelvészként is azt vallja: a kutatói és oktatói pályán dolgozó erdélyi magyar értelmiséginek a nyelv és a kultúra kapcsolatában nemcsak a szűkebb szakmában, hanem más területeken fölmerülő kérdésekre is tudnia kell felelni. (…)

Ha őt kérdeznénk, mit tart pályája legkiemelkedőbb teljesítményének, vélhetően nem a felsoroltakból választana. Péntek János ugyanis megálmodta és megteremtette a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesületet, amelynek a megalakulása óta elnöke, és legfontosabb szervezője. A nehéz körülmények között élő, de jó tanulmányi eredményeket felmutató erdélyi diákoknak a felkutatását és anyagi támogatását felvállaló egyesület a megalakulása óta sok száz rászoruló tehetséges diáknak biztosított ösztöndíjat, ezáltal lehetővé téve a zökkenőmentes továbbtanulásukat. Megtalálta Magyarországon és Erdélyben is azokat az embereket, akik ezt a nemes célt magukénak tekintették, támogatókat és munkatársakat egyaránt. Adományozó személyek állandó felkutatásával, illetve magyarországi tehetségtámogató programokon való részvétellel, politikai elkötelezettség nélkül sikerült egy olyan stabilan működő programot létrehoznia, amely túlélt kormányváltást, gazdasági válságot és remélhetőleg a jelenlegi járványhelyzetet is túl fogja élni. (…)

Péntek Jánosnak a szakmaiság, és általában a minőség mint közérdek, mint egy kisebbség egyetlen esélye a fő irányelve. Ami felől jogos kritikával illet folyamatokat, intézményeket, döntéseket, ezen túlmenően pedig szakmailag és emberileg azon munkálkodik pályája kezdete óta, hogy a szakértelem, közérdek, közértelem és közakarat érvényesüljön a cselekvésben, a mindennapi munkában.”

 

 

Megjelent Péntek János és Benő Attila A magyar nyelv Romániában (Erdélyben) című könyve

A kolozsvári Erdélyi Múzeum-Egyesület és a budapesti Gondolat Kiadó kiadásában megjelent Péntek János és Benő Attila A magyar nyelv Romániában (Erdélyben) című könyve (szerkesztette Kontra Miklós).

A kötet bemutatására a 11. Kolozsvári Magyar Napok keretén belül került sor. A szerzőkkel, Benő Attila és Péntek János nyelvészprofesszorokkal a Kolozsvári Rádió készített interjút, amelyet az alábbi hivatkozásra kattintva hallgathatnak meg:

http://www.kolozsvariradio.ro/2020/08/25/a-nyelv-kerdese-nemcsak-a-nyelveszeket-foglalkoztatja/?fbclid=IwAR2RC82nQJsE5uKUc8nswjw8UZcgc5iH6VNRcLvTHh81QQgG-ZzWjrcYd44

 

 

 

Egyesületünkről a Nők Lapjában

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület nagylelkű támogatójáról, Vajna Zoltánról és egykori ösztöndíjasáról, Balázs Renátáról jelent meg riport a Nők Lapja című hetilapban. A cikk Egyesületünk munkáját is bemutatja.

A hetilap online felületén részlet olvasható a január 15-én megjelent riportból. A teljes szöveg nyomtatásban, a Nők Lapja 2020-as évfolyamának 3. lapszámában olvasható

Köszönjük szépen Hulej Emese újságírónak a tartalmas és szép szöveget!

https://noklapja.nlcafe.hu/noklapja/2020/01/20/ket-ember-egy-tortenet-a-nyilas-misi-tehetsegtamogato-egyesulet-egyik-mentoraval-es-mentoraltjaval-talalkoztunk/?fbclid=IwAR1Vun1Dh2f4azHwXH8lZwpvuzq5mNlM0wtvmgTvHbv6YnnmEbCISkklr68

 

Portréfilm Péntek János nyelvészprofesszorról, Egyesületünk elnökéről

A Transindex portál portréfilmet készített Egyesületünk alapítójáról, elnökéről, Péntek János kolozsvári nyelvészprofesszorról, akadémikusról.  Rendkívül büszkék vagyunk rá, hogy az erdélyi tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat, diákokat támogató programunkat a Professzor Úr vezeti nagy odaadással és törődéssel immár tizenhat éve!

 A videó az alábbi linken érhető el:

 http://tv.transindex.ro/?film=1111&pentek_janos_jottek_szinte_sirva_az_elsoeves_hallgatok_hogy_most_akarja_oket_beszervezni_a_szekuritate

 

OKTATÁSRÓL

Tanárok figyelmébe az oktatásról:

 

Thanks to QuestionPro for providing us over 35 question types to choose from. The advanced question types help to collect deep insights.

A QuestionPro-nak köszönhetően 35 különböző kérdőív-típusból választhatunk. A korszerű kérdés-típusok segítenek mélyebb betekintést szerezni.