Üdvözöljük!

 

Erdélyben sok száz Nyilas Misi él! Olyan gyermekek, akik tehetségesek, továbbtanulnának, azonban számos körülmény akadályozza őket abban, hogy magyarul tanulva eljuthassanak a középiskolába, majd a felsőfokú oktatásba. Az anyagi és szociális gondokkal küzdő családok gyermekei hovatovább kiszorulnak az oktatásból, esély és támogatás nélkül nem képesek kamatoztatni tehetségüket. Programunk célja: minél több, kilátástalan helyzetben élő, erdélyi, magyarul tanuló, tehetséges gyermeknek esélyt és biztatást adni a tanulásra, és legalább érettségiig eljuttatni őket.

Egyesületünk programjának fővédnöke Sólyom László volt köztársasági elnök és felesége, Erzsébet asszony. Sólyom László 2014. augusztus 31-én, a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület javára rendezett jótékonysági hangversenyen elhangzott beszédét itt olvashatják.

 

 

Kárpátaljai Program - Pályázati felhívás a 2023/2024-es évre

Kárpátaljai gyermekek szülei pályázhatnak ösztöndíjra szeptember 30-ig.

 Azon tanulók szülei nyújthatnak be kérelmet, kinkenk gyermeke a 2022/2023-as tanévben magyar nyelven tanult 7., 8., 9. vagy 10. osztályban, és megfelel az alábbi feltételeknek.

 · Kimagasló tanulmányi eredménnyel, képességekkel rendelkezik;

· Szociálisan hátrányos helyzetű.

Az ösztöndíjas tanuló szüleinek vállalniuk kell, hogy gyermeküket magyar tannyelvű iskolában taníttatják, és az ösztöndíjat kizárólag a gyermek iskoláztatására költik. A tanulók pedig kötelesek évente beszámolni tanulmányi eredményük, fejlődésük alakulásáról.

Az ösztöndíjpályázat részleteit az alábbiakban letölthető pályázati csomag (pályázati felhívás, pályázati adatlap, űrlap a pályázó tanuló jellemzésére) tartalmazza:

A pályázati felhívással kapcsolatos kérdésekkel az Alapítvány munkatársai a nyilasmisi.karpatalja@gmail.com e-mail címen érhetőek el.

 

 

 

 

Somai József köszöntése

Somai Józsefet, az Egyesület alapítótagját és kurátorát köszöntöttük 92. születésnapja alkalmából. Isten éltesse!

 

 

Pályázati felhívás a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület ösztöndíjára

– 2023/2024-es támogatási év


A pályázatot ösztöndíj-támogatás céljából a 2022/2023-as tanévben a romániai magyar közoktatásban részt vevő, 6–10. évfolyamon tanuló, jó tanulmányi eredményekkel rendelkező és szociálisan hátrányos helyzetű tanuló szülője vagy gyámja nyújthatja be.

Az alábbiakban letölthető pályázati csomag (felhívás, adatlap, és űrlap a pályázó tanuló jellemzésére) minden pályázattal kapcsolatos tudnivalót tartalmaz.

A pályázatok benyújtásának új, egy hónappal meghosszabbított határideje 2023. július 31. (A pályázatnak 2023. július 31-ig el kell jutnia az Egyesülethez.)

További információkat munkanapokon 10.00–16.00 óra között a 0787-200690-es telefonszámon vagy a nyilas_misi@yahoo.com e-mail-címen kérhetnek.

 

 

 

Tisztelettel és szívből gratulálunk Egyesületünk alapító-elnökének a legrangosabb tudományos díjhoz!

"Széchenyi-díjban részesült Péntek János nyelvész, professor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a kisebbségben élő magyarság anyanyelvhasználatának kutatásában, illetve a népnyelv és a népi kultúra viszonyának vizsgálatában elért eredményei, valamint iskolateremtő oktatómunkája és példaértékű szociolingvisztikai, dialektológiai életműve elismeréseként."

https://marcius15.kormany.hu/szechenyi-dij-2023

 

 

Köszönjük a számítástechnikai eszközöket!

Ezúton szeretnénk hálánkat kifejezni a németországi QAware GmbH Egyesületünkhöz eljuttatott adományáért. Két laptop, két miniszámítógép, négy monitor és kiegészítők érkeztek kolozsvári irodánkba a közelmúltban Münchenből. Köszönjük az eszközöket az adományozó cégnek! És köszönjük az adomány közvetítését Tárkányi Ildikónak és Péntek Máténak.

 
                                                                

                                                           

 

 

 

Bukásra áll Románia az oktatási egyenlőség, méltányosság terén is

"A hátrányos társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező fiatalok alulteljesítésének kockázata majdnem hatszor nagyobb, mint az előnyös társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkezők esetében, ami súlyos méltányossági problémára utal" - olvasható Krónika napilap cikkében. Az Európai Bizottság jelentésében közzétett adatokra Kiss Imre, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének székelyföldi alelnöke reagál.
A teljes cikk a következő linken érhető el: https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bukasra-allunk-az-oktatasi-egyenloseg-teren-is-meltanyossagbol-is-elegtelenre-vizsgazik-romania-az-eb-tanugyi-jelentese-szerint?fbclid=IwAR3C6-sDtqrIj-M1Q8wVue_EKn2r1G-3D0LyM4OMzEpy510SYBuSBa5G6X8


 

Bukásra áll Románia az oktatási egyenlőség, méltányosság terén is(Ezt a cikket a Krónikáról másolták: https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bukasra-allunk-az-oktatasi-egyenloseg-teren-is-meltanyossagbol-is-elegtelenre-vizsgazik-romania-az-eb-tanugyi-jelentese-szerint?fbclid=IwAR3C6-sDtqrIj-M1Q8wVue_EKn2r1G-3D0LyM4OMzEpy510SYBuSBa5G6X8)

 

OKTATÁSRÓL

Tanárok figyelmébe az oktatásról:

 

Thanks to QuestionPro for providing us over 35 question types to choose from. The advanced question types help to collect deep insights.

A QuestionPro-nak köszönhetően 35 különböző kérdőív-típusból választhatunk. A korszerű kérdés-típusok segítenek mélyebb betekintést szerezni.