Üdvözöljük!

Erdélyben sok száz Nyilas Misi él! Olyan gyermekek, akik tehetségesek, továbbtanulnának, azonban számos körülmény akadályozza őket abban, hogy magyarul tanulva eljuthassanak a középiskolába, majd a felsőfokú oktatásba. Az anyagi és szociális gondokkal küzdő családok gyermekei hovatovább kiszorulnak az oktatásból, esély és támogatás nélkül nem képesek kamatoztatni tehetségüket. Programunk célja: minél több, kilátástalan helyzetben élő, erdélyi, magyarul tanuló, tehetséges gyermeknek esélyt és biztatást adni a tanulásra, és legalább érettségiig eljuttatni őket.

Egyesületünk programjának fővédnöke Sólyom László volt köztársasági elnök és felesége, Erzsébet asszony. Sólyom László 2014. augusztus 31-én, a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület javára rendezett jótékonysági hangversenyen elhangzott beszédét itt olvashatják.

 

 

A Kossuth Rádió vendége volt É. Kiss Katalin professzorasszony

É. Kiss Katalin Széchenyi-díjas nyelvészprofesszor, Egyesületünk alapítója volt a Kossuth Rádió Nagyok című portréműsorának vendége. A felvétel itt meghallgatható.

A beszélgetés során a Professzorasszony hivatásáról és családjáról, a felvétel második felében pedig az Egyesület létrehozásának történetéről és céljáról is mesél. Ahogy a Professzorasszony is kiemeli a rádió műsorában: a honlapunkon lehet támogatónak jelentkezni bármikor. Az ösztöndíjak összegét ugyanis magánszemélyek, baráti társaságok, cégek biztosítják ÖNKÉNTES felajánlás alapján. És minden ösztöndíjast saját, közvetlen támogatója – résztámogatás esetén támogatói – segíti, segítik.

Öröm, hogy a húsz évvel ezelőtt elkezdett munkát ma is folytathatjuk. Köszönjük É. Kiss Katalin professzorasszony töretlen támogatását!

 

 

Az ETV műsorában szerepelt Vizeli Ibolya

Egykori ösztöndíjasunk, Vizeli Ibolya mesélt életéről az ETV Jó napot! Megjöttem... című portréműsorában. Ibolya története inspiráló, megható, hiteles. Köszönjük, hogy ösztöndíjasunkként egykoron tanulmányait segíthettük és köszönjük, hogy Egyesületünket azóta számontartja, sőt, immár maga is támogató! A műsor utolsó perceiben elhangzó mondatok minden jelenlegi és leendő ösztöndíjasunk számára gyönyörű üzenetet fogalmaznak meg.

A videó itt megnézhető.

Támogatók nélkül pedig nincs ösztöndíj-program, nincsenek olyan mentorok, mint Ibolya pártfogói. Köszönjük önzetlen áldozatvállalásukat! Támogatónak jelentkezni honlapunkon bármikor lehetséges.

 

 

Jótékonysági koncert Kölnben

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület számára adományozzák a kölni St. Aposteln bazilikában november 26-án tartandó jótékonysági koncert bevételét. A Rajna-menti és Ruhr-vidéki magyar közösség zenészei adnak kocertet Krisztus Király vasárnapján. https://ungarnzentrum.de/

Tisztelettel és hálával köszönjük a felajánlást Kupán Zsuzsánnának!

 

 

Új Nyilas Misi-ösztöndíjasok

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesületnek az előző tanév végén meghirdetett pályázata eredményeként első körben 12 új ösztöndíjas társul a programban már benne levő több mint 200 diákhoz és tanulóhoz. Ahogy eddig is Egyesületünk működésének húsz éves története során, most is olyan, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók pályázhattak, akik iskolai eredményeikkel bizonyították tehetségüket és szorgalmukat. A már felvett tizenkét új ösztöndíjas közül négy Kovászna, kettő-kettő Bihar, Brassó, Hargita, illetve egy-egy Kolozs és Máramaros megyei, hárman 7. osztályosok, négyen nyolcadikosak, öten 9. osztályosok. Az idei pályázók közül további 43 tanuló várja, hogy az ösztöndíj-programba bekerülhessen. Ez csak akkor válik lehetségessé, ha újabb támogatóink jelentkeznek.

Az ösztöndíjakat zömmel elkötelezett magánszemélyek biztosítják – magyarországiak, a világ számos más pontján élők, valamint az elvártnál kisebb számban hazaiak –, olyanok, akik a pártfogásukba vett tanulónak egyszerre nyújtanak anyagi és szellemi támogatást. A támogatók száma jelenleg több mint 300. Vannak, akik csak résztámogatást tudnak vállalni, de van több olyan támogató is, aki egyszerre több ösztöndíjat biztosít. A tavalyi tanév során például újabb támogatók jelentkezésével az első kör után a második-, illetve harmadik körben további harminchat pályázót értesített az Egyesület arról, hogy lehetősége nyílt az ösztöndíj folyósítására. Hogy ez most is lehetővé váljon, egész évben várjuk támogatási összegek felajánlását. Bárki támogató lehet, aki vállalni tudja legalább az évi nagyjából 2000-2500 lejes (180 ezer forintnak megfelelő) összeg biztosítását. Az Egyesület honlapján kialakított felületen lehet jelentkezni.   https://www.nyilasmisi.ro/index.php?page=support&pageid=143

A sikeres pályázattal elnyert ösztöndíj nem csupán egy tanévre érvényes, hanem legalább érettségiig, a támogató szándékától függően pedig akár az egyetemi tanulmányok végéig. Egyesületünknek a 2023/2024-as támogatási évben a tizenkét új ösztöndíjassal együtt összesen közel 250 ösztöndíjasa van (működésünk eddigi húsz esztendeje alatt mintegy 1500 tanulót támogattunk). Nagyrészük általános- és középiskolás, de vannak közöttük olyan egyetemisták is, akiket már felsőfokú tanulmányaik előtt segítettek támogatóik.

 

 

Csökkenő diáklétszám és lemorzsolódás a romániai oktatásban

A Szabadság napilap cikkében egész Erdélyre érvényes adatokat mutat be a romániai köz- és felsőoktatás helyzetére vonatkozóan Barna Gergő szociológus.

Egyesületünk húsz éve működő ösztöndíj-programja révén az iskolai lemorzsolódást igyekszik csökkenteni, és elősegíteni, hogy minél több romániai magyar tehetséges, szociálisan rászoruló tanuló éresttségizhessen.


" 2017-hez képest mostanra 49 magyar iskola szűnt meg 49 településen. Azokon a településeken, ahol a lakosság száma ezer alá esik, fenntarthatatlanná válik a tanintézet. Két új településen viszont magyar osztályokat indítottak be: a Kolozs megyei Szászfenesen és az Arad megyei Zimándközön. A megszűnt oktatási intézmények közül 45 vidéken, négy szórványvárosban található. 1990–2021 között a teljes romániai diákpopuláció közel a felére csökkent: négymillióról valamivel több mint kétmillióra. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi iskolások aránya az 1990-ben mért populáció 57 százalékának felel meg. A magyarok esetében ez az arány 61%. A magyar tanulók csökkenése a 2000-es évek közepén volt erőteljesebb. Az elmúlt kilenc évben az országos diáklétszám 9%-kal, míg a magyar diákpopuláció 11%-kal csökkent. A magyar nyelven tanuló gyerekek aránya az 1990-es években csökkent, a 2000-es évek elején növekedett, az elmúlt tíz-tizenkét évben viszonylag stabil volt. Az alapfokú képzésben, ami az elemi tagozatot és az általános iskolai osztályokat illeti, a magyarok aránya az országos etnikai arány alatt helyezkedik el. Az 5–8. osztályban alulreprezentáltak a tanulók, és a líceumi oktatás esetében ez méginkább érvényes. A jelenlegi diákpopuláció 5,4-5,5 százaléka tanul magyar nyelven. A magyar nemzetiségű tanulók 88 százaléka tanul magyarul. Az egyetemi alapképzésen pedig a hallgatók 3,2%-a tanul magyarul – sorolta a romániai magyarság számára nem éppen kedvező, de valós adatokat Barna Gergő szociológus.

A szakembertől megtudtuk: az iskolai lemorzsolódás nagyon is tapasztalható az országban, ennek lehetséges okai a korai iskolaelhagyás, a gyerek családjának elköltözése más országba, vagy a magyar tanulók román tannyelvű osztályba iratkozása. Elemi tagozaton, országos szinten egy-két százalékos, az 5–8. osztályban pedig már nyolcszázalékos a lemorzsolódás. Ez csak fokozódik a líceumi osztályok esetében, a tizenkettedik osztály végére csak a beíratott tanulók 83%-a végzi el az iskolát. A magyar tagozaton még rosszabb a helyzet, mivel az előkészítő osztályosok közül 95% kezdi el az általános iskolát, a nyolcadik osztályba csak 85% jut el, 73% kezdi meg a líceumi tanulmányait, és a líceum végzős osztályába csak 50%-a jut el a magyar tanulóknak, a sikeresen érettségizők aránya 35%."

A teljes cikk a Szabadság napilap honlapján, itt olvasható.


 

Meghalt Sólyom László, volt köztársasági elnök. 

Fővédnökünk volt, kegyelettel őrizzük emlékét.

Sólyom László a „Tehetség Szolgálatáért” érmet adja át Somai Józsefnek.
2011. március 26., a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület Tehetségnapja,
a János Zsigmond Unitárius Kollégium Díszterme
 

 
 

 

Bukásra áll Románia az oktatási egyenlőség, méltányosság terén is

"A hátrányos társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező fiatalok alulteljesítésének kockázata majdnem hatszor nagyobb, mint az előnyös társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkezők esetében, ami súlyos méltányossági problémára utal" - olvasható Krónika napilap cikkében. Az Európai Bizottság jelentésében közzétett adatokra Kiss Imre, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének székelyföldi alelnöke reagál.
A teljes cikk a következő linken érhető el: https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bukasra-allunk-az-oktatasi-egyenloseg-teren-is-meltanyossagbol-is-elegtelenre-vizsgazik-romania-az-eb-tanugyi-jelentese-szerint?fbclid=IwAR3C6-sDtqrIj-M1Q8wVue_EKn2r1G-3D0LyM4OMzEpy510SYBuSBa5G6X8


 

Bukásra áll Románia az oktatási egyenlőség, méltányosság terén is(Ezt a cikket a Krónikáról másolták: https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bukasra-allunk-az-oktatasi-egyenloseg-teren-is-meltanyossagbol-is-elegtelenre-vizsgazik-romania-az-eb-tanugyi-jelentese-szerint?fbclid=IwAR3C6-sDtqrIj-M1Q8wVue_EKn2r1G-3D0LyM4OMzEpy510SYBuSBa5G6X8)

 

OKTATÁSRÓL

Tanárok figyelmébe az oktatásról:

 

Thanks to QuestionPro for providing us over 35 question types to choose from. The advanced question types help to collect deep insights.

A QuestionPro-nak köszönhetően 35 különböző kérdőív-típusból választhatunk. A korszerű kérdés-típusok segítenek mélyebb betekintést szerezni.