Magyarországi és erdélyi együttműködéssel megvalósuló közoktatási és felsőoktatási tehetséggondozó programok

2014-ben a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület, a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium, a kolozsvári Encyclopaedia Egyesület, a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum, a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet, az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, a Láthatatlan Kollégium és a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium társszervezésben 7 tehetséggondozó programot valósított meg.

2014. március 12–16. között a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium társszervezésében a 23. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny (NMMV) Kárpát-medencei döntőjére került sor, amelyre a résztvevők Magyarországról, Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről és Kárpátaljáról érkeztek. A négynapos esemény alapvető célja az volt, hogy a Kárpát-medence magyar tannyelvű iskoláiban tanuló, matematika iránt érdeklődő diákok és tanárok találkozhassanak és megismerkedhessenek egymással, összemérhessék tudásukat, megoszthassák a matematika tanításának, művelésének tapasztalatait, matematikai továbbképzésben és tehetségfejlesztésben részesüljenek, szakmai és baráti kapcsolatokat alakítsanak ki, és a meglévőket ápolják.

A kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum háttérintézményeként működő Encyclopaedia Egyesülettel közreműködve 2014. március 28–30. között 19. alkalommal került megszervezésre az Aranka György Nyelv- és Beszédművelő Verseny, a Kárpát-medencei győri Kazinczy-verseny erdélyi elődöntője. Az elődöntő három versenyformában zajlott: Édes Anyanyelvünk, Szép Magyar Beszéd és Versben Bujdosó. A Szép Magyar Beszéd versenyforma legjobb 10 helyezettje a győri Kazinczy-versenyen vett részt 2014. április 25–27. között.

A Tálentum – matematika és természettudományos szakmai műhely 2014. április 7–9. között a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum és a meghívott intézmények, a kecskeméti MATEGYE Alapítvány, valamint a makói József Attila Gimnázium részvételével valósult meg. A háromnapos program során 30 felsőtagozatos tanuló interdiszciplináris jellegű, elsősorban matematika és természettudományokra épülő, illetve személyiségfejlesztő és pályaorientációs elemekkel kiegészülő műhelyeken vett részt.

A Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet és az ELTE Eötvös József Collegium, ELTE Illyés Sándor Szakkollégium és a DE Tormay Béla Szakkollégium együttműködésével 2014. április 10-13. között szervezett hétvége a magyaroszági és erdélyi szakkollégisták tudományos és érdeklődési területeinek fejlesztését, valamint a szakmai és közösségi hálózatépítést tűzte ki célként. A Radikalizmus a struktúrában: a szakkollégium szerepe a felsőoktatásban program szakkollégiumi bemutatkozással indult, majd előadást tartottak a meghívott egyetemi oktatók és a résztvevő szakkollégisták, továbbá interdiszciplináris szemináriumon is részt vehettek az érdeklődők. A szakmai hétvége keretében megismerhették a Mezőség kulturális örökségének és építészetének egy vékony szeletét.

Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségével együttműködve, a magyarországi Nyelvstratégiai Intézet vezetőinek jelenlétében, három kategóriában (erdélyi és magyarországi kisiskolás, általános- és középiskolás tanulók) került sor a folyamatosan megújuló nyelv tematikájú Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedőre, amelynek célja a tanulók anyanyelvi és irodalmi műveltségének gyarapítása volt. A 2014. május 16–18. között Nagyváradon lebonyolított rendezvény ezenkívül lehetőséget biztosított a vetélkedőn résztvevő pedagógusok számára a tehetséggondozó programokhoz, a választott tematikához kapcsolódó tapasztalatok, gondolatok megosztására.

A 2014. május 31.–június 2. között a Láthatatlan Kollégium Egyesület és a pécsi Kerényi Károly szakkollégiummal közösen megvalósult Tehetséges Fiatal Kutatók Fóruma II. során nemcsak a műhelyek, de a hallgatók egyéni bemutatkozására is sor kerülhetett. A projekt közös találkozási, bemutatkozási és kommunikációs felületet teremtett két hasonló érdeklődésű, tudományos igényű kutatómunkát végző hallgatói közösség számára.

A 2014. június 6–8. között megrendezett Határok nélküli magyar kreatív természettudományi tehetséggondozó program keretében a Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, illetve a kolozsvári János Zsigmond Kollégium tanulói mutatkoztak be tudományos dolgozattal vagy kísérlettel egyéni és csoportos foglalkozásokon. A három napos műhelymunkán sor került dolgozat-bemutatókra, természettudományi versenyekre és tanároknak szóló módszertani előadásra.

A fenti programok, amelyekbe közel 500 tehetséges tanulót vontunk be,  a Hazai és határon túli együttműködéssel megvalósuló tehetséggondozó programok, tehetséggondozó műhelyek és a hozzájuk kapcsolódó szaktáborok, versenyek támogatása című NTP-HTE-M-13 kódszámú pályázati támogatásból valósultak meg.

NTP_72_RGB