Tehetségnap (2011. március 26.)

2011. március 26-án Egyesületünk első ízben rendezett Tehetségnapot, amelynek a kolozsvári  János Zsigmond Unitárius Kollégium adott otthont. A rendezvény a különböző területeken jeleskedő diákok számára nyújtott lehetőséget tehetségük megmutatására, társaikkal való ismerkedésre.
A Tehetségnapon bemutatkozó tanulók az ország különböző térségeiben élnek, akik nem csak iskoláik kiváló tanulói, de jelentős eredményeket érnek el különböző iskolán kívüli tevékenységekben is. A Tehetségnap során voltak, akik tudományos munkáikról, versenyeken elért eredményeikről  számoltak be, mások képzőművészeti, irodalmi alkotásaikat hozták el az eseményre, és voltak olyanok is, akik hangszeres előadással, énekléssel, irodalmi művek előadásaival, valamint táncos produkcióval színesítették a Tehetségnapot.
A rendezvényen Somai József, Egyesületünk alapító tagja és kurátora, Sólyom Lászlótól vehette át a Tehetségek Szolgálatáért díjat. 

A Tehetségnap programja itt tölthető le.

Visszajelzések

"Csodás élmény volt az első tehetségnap, közelebb kerültünk az Egyesülethez, megbarátkozhattunk támogatott társainkkal, egy emlékezetes műsoron vettünk részt. Örülök, hogy részt vehettem, nem szerettem volna sehol máshol lenni, egy emlékezetes élmény számomra. Sok sikert kívánok támogatott társaimnak, köszönöm a szervezők kedvességét, mellyel fogadtak, és újra meg szeretném köszönni az Egyesület es kedves támogatom, (...) támogatásait, amely nagy segítség az iskolai és családi költségekben!"
Ösztöndíjas tanuló

"Édes mindnyájatok, kezdtem valamikor gyermekkoromban a leveleket,( én lévén a család írnoka) a számottevő rokonsággal folytatott kapcsolattartás céljából. Most is ezzel kezdeném szivem szerint, mert még mindig a szombati események hatása alatt vagyok. Megrázó élmény volt a tehetségek látványa, a küzdelem, ahogyan ezek a gyerekek és szülők megpróbálnak korunk életszemléletének orkánjával szembeszállni, kimenteni a homályból, az elveszettség karmai közül azt a sok szépet és jót, ami a harsány reklámok és a fogyasztás rémének fenyegetése ellenére is élni akar. Másrészről ott vannak Önök, mint a "rendíthetetlen ólomkatonák", akik hidat vernek a "nyilasmisik" és a világ jobbik fele között. Megfizethetetlen munka, mert egy gyermek élete, sikerei vagy kudarca kifejezhetetlen érték, ezért a segítség és a segítő sem minősíthető ilyen formán. Áldott tevékenység, olyan mint a vetés, a jövő termés, a jövendő aratás reményében folyik. Bármennyi köszönet kevés!!! Mégis, nekünk, akik segítséget, bátorítást kapunk Önök által, csak ennyi marad pillanatnyilag: kimondani sokszor, hogy köszönöm!!!!! És reménykedni abban, hogy továbbra is lesz testi-lelki erejük Önöknek is, akik a hidat építik, és az Adakozóknak is, akik a híd túloldalán állnak. Hálaima és köszönő gondolatok kísérjék mindazokat, akik ezzel az értékmentő munkával foglalkoznak, akik tudják, hogy minden élet értékes és ezért áldozatokra is hajlandóak. Abban reménykedem, hogy majd ezek a gyerekek is segíteni tudnak másokon, mikor olyan helyzetben lesznek, nem feledve, mekkora áldás a kinyújtott kéz a rászorulónak. Kedves "Életmentők", tiszta szivemből kívánom, hogy az Ég áldja meg mindnyájukat, tegye könnyűvé és boldoggá ezt a tevékenységet. Hálás köszönet minden adakozónak, minden segítőnek, minden jó cél érdekében munkálkodónak! Bár nem ismerjük azokat, akik támogatnak, kérem, ha tehetik tolmácsolják hálánkat és örömünket. További erőben-egészségben, sikerekben gazdag napokat kívánunk mindnyájuknak, hálával és szeretettel (...)"
Ösztöndíjas tanuló édesanyja

A rendezvényünkről készült kisfilm: