SZABADSÁG: JÓL MŰKÖDIK A NYILAS MISI EGYESÜLET

2005. december 28.

Az egyesület célja az erdélyi szegény sorsú tehetséges gyerekek számára esélyt teremteni a továbbtanulásra. A program a harmadik iskolai évében sikeresen teljesíti kitűzött célját. Az elsőben (2003/2004) 100 tanuló, a másodikban (2004/2005) 256, ebben az iskolai évben pedig már 386 tanuló részesül közel 1,5 millió lejben havonta.

Az ösztöndíjra pályázhattak azok a VII–X. osztályos tanulók, akik megfeleltek a következő feltételeknek: szegény sorsú tehetséges gyerekek, akik falusi vagy szórvány környezetben élnek, és ott is tanulnak; a család anyagi helyzete nem teszi lehetővé a gyermek továbbtanulását; a szülő kötelezettséget vállal arra, hogy támogatás esetén legalább érettségiig tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását magyar nyelven. A támogatók jórészt külföldi magánszemélyek, számuk meghaladja a 770-et, egyénenként havi 5000 forinttal segítik a pályázókat. A külföldi támogatást a budapesti Baptista Szeretetszolgálat gyűjti és utalja a

Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesületnek, a hazaiakat pedig az egyesület gyűjti és kezeli. Az egyesület kuratóriuma pályázatok alapján döntött a beérkezett kérelmekről. Minden nyertes pályázót két-két támogató segít. Jelenleg erdélyi támogatóink is vannak, akiknek a száma 18, ebből hat a Kolozsváron székelő Iskola Alapítvány, 11 erdélyi és egy kanadai magánszemély. Az egyesület ezután is örömmel fogad minden hazai támogatót.

Ebben az iskolai évben az egyesület a szeptember, október és november havi ösztöndíjakat kifizette, mintegy 1737 millió lejt. Az iskolai év költségvetése közel 7 milliárd lej, ennek fedezete biztosított. Az egyesület elérhetősége: Postacím: 400604 Kolozsvár (Cluj-Napoca) Bulevardul 21. Decembrie 1989., nr. 116. Telefonszám: 0040-264-591582

Somai József, ügyvezető