Transindex - TEHETSÉGMENTŐK. Nyilas Misik: ösztöndíj azoknak, akiknek nem futja iskolára

2009. december 18.

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület olyan erdélyi magyar középiskolásoknak segít, akik jól tanulnak, de nincs pénzük iskolába járni.

A körülbelül 18-20 ezer erdélyi magyar iskolásból, aki egy-egy évben elkezdi az első osztályt, mindössze hatezren jutnak el az érettségiig, még kevesebben egyetemre, ennek oka pedig elsősorban a családok nehéz anyagi helyzete, áll a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület közleményében.

Az egyesület hetedik éve működteti tehetségmentő akcióját, amelynek keretében magánszemélyek, cégek, szervezetek támogathatják egy-egy erdélyi magyar gyerek továbbtanulását.

Cs. Szende édesanyja (Szende a 2004/2005-ös tanévtől 6. éve kap ösztöndíjat, bentlakásban lakik, jelenleg XII. osztályos).

„Sokszor elgondolkodunk azon, hogy ki is lehet az az Ember, aki segítő kezet nyújt a szükségben…

Istennek hála drága gyermekem, Szende továbbra is jól tanult, 9,82 év végi általánossal végezte a XI. osztályt, első tanuló volt.(…) A családi helyzet rosszabbodik (…)Szende szegény kénytelen volt beosztani az ösztöndíjait, és abból kihúzni az évet Kolozsváron. Néha bizony lehangolt, próbálom támogatni lelkileg, amennyire tudom. A jövő egyre bizonytalanabb, Istennek hála, hogy eddig is sikerült tanulnia.”

Az akciót 2003-ban kezdeményezték erdélyi és magyarországi egyetemi tanárok: Péntek János kolozsvári egyetemi tanár ötletét É. Kiss Katalin budapesti nyelvészprofesszor ültette gyakorlatba, a Baptista Szeretetszolgálat Fogadj örökbe! programján belül. A szervezet honlapján hangsúlyozzák: a program politikai és felekezeti szempontból is független, a pályázás legfontosabb feltételei, hogy a gyerek magyarul tanuljon, és a családban egy főre eső jövedelem ne haladja meg a 400 lejt.

Az egyformán tanulmányi és szociális ösztöndíj összege havonta tízezer forint (mintegy 160 lej), egy támogatónak pedig az összeg legalább felét kell fedeznie. A támogatottak kötelesek rendszeresen beszámolni tanulmányi eredményeikről, a támogató pedig maga dönti el, hogy felveszi-e a kapcsolatot a családdal, amelynek gyermekét támogatja. Az egyesület tagjai azt ajánlják a támogatóknak, vállalják a személyes kapcsolatot, amely sok esetben éveken át tartó barátságok kezdete lett.

B. Attila XI. osztályos (Attila a 2005/2006-os tanévtől, 5. éve kap ösztöndíjat)

„Talán sosem volt még ennyire szükségem a támogatásukra, mint ebben a tanévben. Egy baleset következtében négy elülső fogam pótlására és két fogműtétre került sor. Édesapám halála óta édesanyám egyedül nevel, az örökösödési nyugdíj és édesanyám betegnyugdíja nem fedezte a fogászati kezeléseket, amelyek mérhetetlenül sokba kerültek.Ezért vagyunk édesanyámmal együtt hálásak Önöknek, hogy kisegítettek a támogatásukkal szorult anyagi helyzetünkből.”

A támogatottak 8.-12. osztályos tanulók, főként falusi gyerekek, az egyesület megfogalmazása szerint mai Nyilas Misik. Sokan közülük árvák, félárvák, nagyon távolra kell iskolába menniük vagy kollégiumban laknak. Kiválasztásuk szigorú, pontozáson és tanári–lelkészi ajánláson alapul. A gyerekek között akadt olyan, akit egyedül nevelt az édesanyja, a család egy főre eső jövedelme pedig 50 lej volt. Vagy olyan lány, aki tizenegy tagú családban nevelkedett, az egyesülettől kapott támogatás pedig háromszorosa volt a család összjövedelmének.

A tehetségmentő akció eddigi hat éve alatt 220 ösztöndíjas érettségizett, és a jelenlegi közel négyszáz támogatott tanuló kétharmada kilencesnél nagyobb általánost visz haza az iskolából. A mintegy 600 támogató nagy többsége azonban magyarországi vagy nyugati–erdélyiek mindössze húszan-harmincan akadnak közöttük. A Tehetségtámogató Program mellett ugyanakkor az egyesület a Barátság programot is működteti. Utóbbi azokat célozza meg, akik már nem felelnek meg a Tehetségtámogató Program feltételeinek: például befejezték a középiskolát, tanulmányi eredményeik nem érik el az alsó határt (amely 8.50-es, 9. osztályos tanuló esetében pedig 8-as általánost jelent).

A Barátság programot a támogatók igényére hozták létre, akik továbbra is segíteni szerették volna azt a gyereket, akivel (és családjával) az évek során baráti kapcsolatba kerültek. A támogatás összegét és gyakoriságát azonban ez esetben a támogató határozza meg.

B. Noémi XI. osztályos (Noémi a 2007/2008-as tanévtől, 3. éve kap ösztöndíjat)

„Családunk három tagból áll, apa és két gyermek, mivel édesanyánk állandó ideggyógyászati kezelésre szorul. Egy öreges kis házban lakunk (…), ingázunk az iskolába. Havi jövedelmünk 170 lej körül van (kb. 10 000 forint), segély az államtól, ami igen kevés. Alig jut élelemre, nem olyan finom és változatos az étlapunk. Fával tüzelünk, az sincs sok (lehet, ki sem tart karácsonyig)… a tavaly télen is az ösztöndíj segítségével sikerült fát vennünk. (…)

Az ingázás drága és fárasztó, nagy összeg, amelyet alig engedhetünk meg magunknak. Az iskola számos költséget igényel, amit sosem sikerül kifizetnem. Könyvek szükségesek, de sosem sikerül megvennem őket. (…) Nagyon örülünk az ösztöndíjnak, sokat segítenek vele.”

Bár a tehetségmentő program támogatási éve szeptember elejétől augusztus végéig tart, év közben sem utasítják el a jelentkezőket. Megtörténik, hogy egy gyerek időközben támogató nélkül marad, és mindig vannak várólistások is. Az ösztöndíjpályázatot ugyanakkor az év vége felé hirdetik meg – a legközelebbi kiírás 2010 májusára várható.

Amennyiben támogatóként szeretne csatlakozni a programhoz, vagy bármilyen módon segíteni szeretné az egyesületet céljainak elérésében,
az alábbi elérhetőségeken veheti fel velük a kapcsolatot:

Postacím (az egyesület székhelye):
400604 Cluj-Napoca, B-dul 21 dec. 1989, nr. 116., jud. Cluj, Románia
Telefonszám: 0040-264-531153, Fax: 0040-264-591582
E-mail: nyilas_misi@yahoo.com
Honlap: www.nyilasmisi.ro

A cikkben szereplő levélrészletek a támogatottak leveleiből származnak, amelyeket a névtelenséget választó támogatóknak címeztek. Ezeket a leveleket az egyesület továbbította a támogatóknak.

A cikk eredeti megjelenési helye: http://eletmod.transindex.ro/?cikk=10650