Több mint 20 program kivitelezésében vett részt a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület és az ETT


A 2014/2015-ös tanévben a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület és az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács 21, Erdély egész területére kiterjedő tehetséggondozó program megvalósításában vállalt szerepet, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, illetve az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő megbízásából kiírt NTP-HTP-M-14, NTP-HTT-M-14 és NTP-HTE-M-14 kódszámú pályázati projektek keretében.

A pályázati projektek erdélyi köz- és felsőoktatási tehetségműhelyek szakmai programjait/műhelymunkáit, a tehetségápolás jó gyakorlatainak fejlesztését és továbbadását, illetve magyarországi és erdélyi együttműködéssel megvalósuló köz- és felsőoktatási programok megvalósulását támogatták. A tevékenységek a humán-, műszaki és természettudományok, illetve a képzőművészet és néptánc területére egyaránt kiterjedtek.

A szakmai programok az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, az Apáczai Csere János Elméleti Líceum, a Bartók Béla Elméleti Líceum, a Báthory István Elméleti Líceum, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a Farkas Gyula Egyesület, a János Zsigmond Unitárius Kollégium, a Láthatatlan Kollégium Egyesület, a Pro Terra Alapítvány, a SimpleX Egyesület, a Székely Mikó Kollégium, a Tamási Áron Elméleti Líceum, a Teleki Magyar Ház Társaság, a Tivai Nagy Imre Szakközépiskola, a Vályi Gyula Matematikai Társaság együttműködésével valósultak meg.

A tehetséggondozó programok szervezése mellett mindkét szervezet részt vett az Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására című ösztöndíjpályázat erdélyi programjának lebonyolításában. Az ösztöndíj-támogatást biztosító pályázati program szintén az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő megbízásából az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Tehetség Programjának keretében került kiírásra.

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület és az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács a belső-erdélyi, dél-erdélyi, partiumi és bánsági lakhelyű tanulók ösztöndíjkérelmét (284 pályázat) kezelte, és továbbította számukra a pályázati forrásból biztosított ösztöndíjat (117 tanuló számára).

A tanulók ösztöndíját az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosította, az ösztöndíjpályázat lebonyolításának költségeit pedig a két erdélyi szervezet, a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület és az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács saját forrásból fedezte.