Jó gyakorlatok az erdélyi tehetségápolásban

 
 
A 2015. április és június közötti időszakban az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács a II. Erdélyi Tehetségnap megszervezésében és a szervezet illetékességi területén működő három tehetségműhely programjainak: az V. Dezső Gábor Emlékverseny, a Fogyasztói Társadalom vs. Boldogság és az Unikornis nyelvi olimpia és tábor jó gyakorlatként való kivitelezésében, valamint bemutatásában vállalt szerepet.

A 2015. IV. 9-én Csíkszentmártonban sorra került V. Dezső Gábor Emlékverseny a Pergőbázis Egyesülettel együttműködve valósult meg. A verseny a Csíki-medence és néhány Kovászna megyei kis település tehetségműhelyei közötti kapcsolatépítést segítette a matematikában is tehetséges tanulók bevonásával. A rendezvény több tevékenységet, így feladatmegoldást, matematikatörténeti vetélkedőt és kíváncsiságvezérelt matematikafoglalkozást is magába foglalt. 
Az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács a Tamási Áron Gimnáziummal közösen 2015. VI. 13-án szervezte meg a II. Erdélyi Tehetségnapot, amelyen az erdélyi tehetségpontok képviselői, tehetséges tanulói vettek részt. Az eseményen több tehetséggondozással foglalkozó szakember szólalt fel, majd a műhelymunka keretén belül minden résztvevő tanuló lehetőséget kapott a tehetségterületén elért eredményeinek bemutatására. A Tehetségnap társadalmi, közösségi jelentőséggel bírt, hiszen azon túlmenően, hogy felhívta a figyelmet a tehetség megbecsülésének, támogatásának fontosságára, hozzájárult az erdélyi tehetségpontok promoválásához, így széleskörű nyilvánosság előtt vált ismertté a tehetségpont munkája, a tanulók kiemelkedő teljesítménye.
A Fogyasztói társadalom vs. Boldogság című képzőművészeti program a Pro Terra Alapítvánnyal közösen került megrendezésre. A szervezők a beérkezett Gifanimált illusztrációs munkák alkotói közül válogatták ki a 2015. VI. 19 – 21. között Gyergyószentmiklóson zajló workshop résztvevőit. A program jelentős hozadéka, hogy az alternatív képzőművészeti módszereket olyan körökben is tudta érvényesíteni, ahol arra kevésbé volt lehetőség, valamint gyakorlatba ültetett módszerek a későbbiekben példaként szolgálhatnak más, hasonló célkitűzésű szervezetek számára.
Az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségével együttműködve 2015. VI. 24 – 27. között Csernátonban az Unikornis nyelvi olimpiát és tábort sikerült megszervezni. A középiskolás tanulókat megcélzó program a nyelvészet tudományát próbálta a szokványostól eltérő módon népszerűsíteni. A vetélkedőket követő tábor szakmai foglalkozásokra, többféle műhelymunkára, néprajzi előadásra, drámapedagógiai foglalkozásra és a tevékenységekhez kapcsolódó munkafüzet kiadására terjedt ki.


A tehetséggondozó programok az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett NTP-HTT-M-14-0005 kódszámú pályázati támogatásból valósultak meg.