Magyarországi és erdélyi együttműködéssel megvalósuló közoktatási és felsőoktatási tehetséggondozó programokAz NTP-HTE-M-14 kódszámú pályázati projekt - Hazai és határon túli együttműködéssel megvalósuló tehetséggondozó programok és a hozzájuk kapcsolódó tehetséggondozó táborok, tehetséggondozó versenyek támogatása - keretében az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács és a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület magyarországi és erdélyi együttműködéséssel egy országos tantárgyverseny szervezésében való részvételét, egy irodalomtudományi szakmai műhely és egy kéthelyszínes tehetséggondozó matematikatábor szervezését, egy nyelv- és beszédművelő verseny és egy anyanyelvi verseny szervezésben való részvételét, valamint egy természettudományi szaktábor és egy matematika-, illetve természettudományokra összpontosító tábor megrendezését valósította meg. A 2015. március – június közötti időszakban zajló programok a magyarországi és az erdélyi közoktatás tanulóit és a felsőoktatásban résztvevő hallgatóit célozták meg.

Az Aranka György Nyelv- és Beszédművelő Verseny XX. Országos döntője (2015. március 19 – 22., Kolozsvár) és az 50. győri Kazinczy-versenyen (2015. április 17 – 19., Győr) való részvételcélja a középiskolás tanulók anyanyelvi kultúrájának erősítése volt. A meghívott előadók színvonalas előadásai, az írásbeli és szóbeli versenyformák feladatai és a tanári szakmai fórum nagymértékben hozzájárult ennek megvalósuláshoz. A győri Kazinczy-versenyen való részvétel pedig a nagyobb múlttal rendelkező magyarországi nyelvművelő gyakorlatokba engedett betekintést az erdélyi tanulók és tanáraik számára.

Tálentum matematika és természettudományos tábor (2015. április 7 – 9., Temesvár) programja 13 – 16 éves diákok tehetséggondozását célozta reál szakterületen, hozzájárulva az interdiszciplináris alkalmazott tudás kialakításához. A program a résztvevő 30 tehetséges diák közötti kapcsolatteremtést, gondolkozásfejlesztést, együttműködést, a pályaorientációt segítette elő. Ugyanakkor fontos szerepet kapott a tehetséggondozó szakemberek hálózatának, valamint az intézményi kapcsolatoknak az erősítése.

X. Bolyai Farkas Multidiszciplináris Tantárgyverseny (2015. május 8 – 10., Marosvásárhely)nagymértékben erősítette a magyar diákokban az anyanyelven való tanulás igényét, elősegítette a különböző műszaki-, természettudományi-, társadalomtudományi tantárgyak népszerűsítését, és sikerélményt nyújtott a kimagaslóan tehetséges tanulók számára. A vetélkedők 7 alaptantárgyból: biológia, földrajz, történelem, informatika, társadalomtudományok, kémia és fizika, 11 kategóriában kerültek megszervezésre, amelyek egyben érettségi, illetve felvételi tantárgyak különböző profilokon. A versenyre való felkészülést minden diák számára, beleértve a magyarországi diákokat is, a hazai magyar tankönyvek ismeretanyaga és tantárgyprogramja jelentette.

A Tehetséges Fiatal Kutatók Fóruma III. (2015. május 7 – 10., Kolozsvár ) című program közös platformot és publikációs lehetőséget teremtett a kolozsvári és szegedi hallgatók számára. A jelenlévők nemcsak egymás projektjeivel, hanem a kolozsvári szakmai közösség tagjaival is megismerkedhettek. A program lehetővé tette a kiemelkedő teljesítményű hallgatók többszempontú szakmai szerepvállalását. A Szövegek között című kiadvány következő számában megjelenő publikációk szintén eredményként könyvelhetőek el.

A  Kolozsvár-Zalabér természettudományi tehetségtábor (2015. május 7 – 10., Budapest, Zalabér) elsődleges céljaa két intézmény természettudományokban kiemelkedő általános iskolai tanulóinak tehetséggondozása volt, amelyaz iskolai laboratóriumokban történő elméleti tudásátadás és előkészítő kísérletek elvégzése, a budapesti Csodák Palotájában és a bakonybéli Csillagdában különféle fénnyel kapcsolatos felismerések elvégzése, továbbá a tapasztaltak megtárgyalása révén valósult meg. Ugyanakkor a tanárok, mentorok tehetséggondozással kapcsolatos tapasztalatainak megosztására is sor került, így a két intézmény tanulói és tanárai közötti szakmai és informális kapcsolatok többféle módon erősödtek.

A Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő (2015. május 14 – 17., Szatmárnémeti) az öntudatos nyelvi magatartás kialakítását, az anyanyelvi műveltség emelését tűzte ki célul. A vetélkedő feladatai az erdélyi és anyaországi tanulók nyelvi műveltségét, kreativitását, beszédkészségét és a magyar irodalomban való jártasságát fejlesztették. A rendezvény résztvevői megismerték Szatmárnémeti és környéke történelmi és kulturális értékeit. Ezenkívül a programban résztvevő tanárok a szakmai tanácskozáson közösen járták körül a témakör nyelvi, irodalmi, oktatási vonatkozásait.

A tehetséggondozó matematikatáborok (2015. május 15 – 17., Bonchida; június 22 – 24., Fadd-Dombori) tevékenységei az iskolai tananyagban fel nem lelhető, de a matematikaversenyeken szereplő témaköröket érintették, amelyekben sok nyitott probléma fogalmazható meg. A kolozsvári és szekszárdi tanulók kis kutatási témákat kaptak, amelyeken csoportosan kellett dolgozniuk a következő táborig. Egyes témakörökben ügyes kutatásokat végeztek, és minden esetben önállóan dolgoztak egy csoport keretén belül, nem feladatokkal, hanem nyílt problémákkal.


A programok az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett NTP-HTE-M-14-0007 és az NTP-HTP-M-14 0008 kódszámú pályázati támogatásból valósultak meg.