A 2016/2017-es támogatási évben pályázati támogatásból megvalósult tehetséggondozó programok

A 2016/2017-es támogatási évben Tehetségpontunk keretében három önálló és három együttműködéssel megvalósuló programot szerveztünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott NTP-HTT-M-16-0007 pályázati projekt keretében.

Önállóan szervezett V. Tehetségnapunkra 2017. április 1-én került sor a János Zsigmond Unitárius Kollégiumban, ahol 18 általános-, középiskolás és egyetemi hallgató mutatkozott be egymásnak és a program iránt érdeklődőknek. A szintén önálló szervezésű, negyedik alkalommal rendezett pályaválasztási tanácsadáson, 2017. április 23-25. között, nyolc 11-12. osztályos tanuló kapott szakmai segítséget a továbbtanulást illetően. A 2016/2017-es támogatási év ösztöndíjára benyújtott 112 pályázati kérelem alapján Egyesületünk 64 erdélyi hátrányos helyzetű tehetséges tanulót azonosított a pályázati támogatás segítségével.

Egyesületünk együttműködő partnerszervezetekkel két felmenő rendszerű tanulmányi verseny és egy 30 órás szakmai műhelytevékenység megvalósításában vett részt.

A szórványoktatási központok középiskolás tanulóinak szervezett 3. TALENTUM - természettudományok és informatika versenyre 2017. március 3-5. között került sor 24 tehetséges fiatal bevonásával. A program szakmai hátterét, megvalósítását a Bartók Béla Elméleti Líceum biztosította.  A jó hangulatú, színvonalas versenyt sikerült a Temes megyei tanfelügyelőség által elismert programok közé emelni.

 A 2017. május 12-14. között Kézdivásárhelyen tartott A Magyar Nyelv Napjai – Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének főszervezésében 105 tehetséges általános-, és középiskolás tanuló számára biztosított megmérettetési lehetőséget. A rendezvény bizonyította, hogy az ily módon szervezett programok kiegészítik a tanintézményekben zajló anyanyelvi nevelést, összekapcsolódnak a teljes nevelési folyamattal, ugyanis személyiségfejlesztő, interkulturális, interdiszciplináris jellegüknél fogva összetett tartalmakat közvetítenek.               

A 30 órás Robotika a Tudósklubban szakmai műhely a Székely Mikó Kollégium együttműködésével adott fejlődési lehetőséget a műszaki tudományok iránt érdeklődő, és ezen a területen jó eredményeket elérő 21, túlnyomórészt középiskolás tanuló részére. A tevékenységek elsősorban az új tagok bevonására összpontosítottak, amit tíz új tanuló bevonásával sikerült is teljesíteni. A Tudósklub régi tagjai számára saját tervezésű és építésű robotokkal 2 nagy versenyen – RoboChallenge Nemzetközi Robotika verseny, MIFIZ verseny – való részvételt tette lehetővé a pályázati támogatás. A MIFIZ versenyen II. helyezést ért el a csapat.