Anyanyelv-ápoló és tehetséggondozó szaktábor Torockón

2017. augusztus 7-13. között 7 napos anyanyelvápoló tábort szerveztünk Torockón.

Egyesületünk 19, az anyanyelv ápolása iránt érdeklődő, ezen a területen jó eredményeket elérő, 8-11. osztályos tanulónak adott lehetőséget a tehetséggondozó táborban való részvételre. A tábor célja elsődlegesen az volt, hogy javuljon az Egyesület alapprogramjában ösztöndíjban részesülő tanulók anyanyelvi kultúrája (szóbeli megnyilatkozásaik, szövegalkotásuk, helyesírásuk); bővüljenek az iskolai oktatáshoz is kapcsolódó ismereteik a magyar nyelvről, magyar kultúráról; továbbá részesüljenek képzésben reális önértékelésük tekintetében (ez segítse a pályaválasztási orientációjukat); alakuljon ki közöttük és a velük foglalkozó szakemberek között folyamatos, közvetlen kapcsolat. A vezető tanárok között voltak olyanok, akik tagjai Egyesületünk kuratóriumának, és olyan is volt, aki tanulmányai során maga is részesült programunk támogatásában. A célok megvalósítását változatos tevékenységi formákkal valósítottuk meg: interaktív oktatás, nyelvi játékok, szövegértelmezés, szövegmagyarázat.

                                                           

                                      


Az I. Anyanyelvápoló és tehetséggondozó tábor az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Tehetség Program keretében az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által jóváhagyott NTP-HTTSZ-17-0016 kódszámú pályázati támogatásból valósult meg.