A Tudomány Erdélyi Mestere Díjban részesült Egyesületünk elnöke

Péntek János nyelvészprofesszor, akadémikus, egyetemi tanárt, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság alapítóját, Egyesületünk alapító-elnökét, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság a 2020. évi Magyar Tudomány Ünnepi konferenciájának keretében a Tudomány Erdélyi Mestere Díjjal tüntette ki. Az erdélyi tudományos- és közélet sokoldalú, jeles képviselője november 13-án részesült a díjban, online esemény keretén belül.

Ezúton is szívből gratulálunk a díjhoz, és kívánjuk, hogy Egyesületünk valamint az erdélyi közélet még sokáig számíthasson a Tanár Úr értő támogatására, vezetésére!

Kádár Edit és Néda Zoltán díjátadáson elhangzott laudációjából idézünk az alábbiakban:

„Kutatói érdemei mellett az a közösségben gondolkodó, intézményépítő erdélyi magyar elit értelmiségi, aki kutatói-oktatói nemzedékeket nevelt és indított el a pályán (ehhez az intézményi feltételek megteremtésében is jelentős szerepet vállalva), és aki a közös érdek és külön felelősség elvén mindig tevékeny részese volt a tudományszervezésnek és a közéletnek egyaránt. (…)

Nyelvészként is azt vallja: a kutatói és oktatói pályán dolgozó erdélyi magyar értelmiséginek a nyelv és a kultúra kapcsolatában nemcsak a szűkebb szakmában, hanem más területeken fölmerülő kérdésekre is tudnia kell felelni. (…)

Ha őt kérdeznénk, mit tart pályája legkiemelkedőbb teljesítményének, vélhetően nem a felsoroltakból választana. Péntek János ugyanis megálmodta és megteremtette a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesületet, amelynek a megalakulása óta elnöke, és legfontosabb szervezője. A nehéz körülmények között élő, de jó tanulmányi eredményeket felmutató erdélyi diákoknak a felkutatását és anyagi támogatását felvállaló egyesület a megalakulása óta sok száz rászoruló tehetséges diáknak biztosított ösztöndíjat, ezáltal lehetővé téve a zökkenőmentes továbbtanulásukat. Megtalálta Magyarországon és Erdélyben is azokat az embereket, akik ezt a nemes célt magukénak tekintették, támogatókat és munkatársakat egyaránt. Adományozó személyek állandó felkutatásával, illetve magyarországi tehetségtámogató programokon való részvétellel, politikai elkötelezettség nélkül sikerült egy olyan stabilan működő programot létrehoznia, amely túlélt kormányváltást, gazdasági válságot és remélhetőleg a jelenlegi járványhelyzetet is túl fogja élni. (…)

Péntek Jánosnak a szakmaiság, és általában a minőség mint közérdek, mint egy kisebbség egyetlen esélye a fő irányelve. Ami felől jogos kritikával illet folyamatokat, intézményeket, döntéseket, ezen túlmenően pedig szakmailag és emberileg azon munkálkodik pályája kezdete óta, hogy a szakértelem, közérdek, közértelem és közakarat érvényesüljön a cselekvésben, a mindennapi munkában.”