Pályázati kiírás a „Gyűjtsd a Tudást 2022” díjakra

 

„Gyűjtsd a tudást, elméd élét sose rontsa henyélés,

szellemed Isten adá, s célod ezért a tudás! …

Gyűjtsd a tudást, mert látod, pusztul minden e Földön,

és csak a szellemi kincs élheti túl a halált!”

Sylvester János,1527, Krakkó, (ford. Bereczki G.)

 

A Kolozsvári Református Kollégium és az Apáczai Csere János Elméleti Líceum valamint a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület az Erdélyi Református Egyházkerület védnöksége alatt a 2022-2023-as tanévben is kiírja az 1527*Gyűjtsd a Tudást*2027díjak soron lévő 2022-es pályázatait a következő területeken kiválóan teljesítő tanulók számára:

Borbáth Éva-díj és oklevélmagyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, művészetek

Hunyadi Mátyás-díj és oklevéltársadalomtudományok

„Márton Samu-díj és oklevélmatematika és informatika

„Székely Ferenc-díj és oklevél” természettudományok

„Vass Lenke-díj és oklevél”román nyelv és irodalom

 „dr. Xantus János-díj és oklevél” űr-, föld- és élettudományok

A díjakat az egykori kolozsvári Református Kollégium épületeiben 1956/57-es végzett véndiákok 2017-ben, a 60. érettségi találkozójukon alapították a nehéz időkben őket nevelő tanáraik emlékére, a felnövekvő nemzedékek ígéretes tanulói számára az elkövetkező tíz esztendőre (2017-2027). Ezekkel a díjakkal és oklevelekkel az alapítók a reformáció 500. évfordulójára, iskolájuk 475 éves erdélyi és 100 éves romániai történetére, valamint a nemzedékük életét a XX. század második felében Erdélyben és a nagyvilágban is meghatározó 1956/1957-es eseményekre is emlékeznek.

A díj elnevezésében a protestáns Sylvester János 1527-es krakkói felhívását idézi. A 2020-ban első ízben kiosztott díjaink közös neve: “1527*Gyűjtsd a Tudást*2027”.  A 2022-ben kiosztandó díjak közös neve: „Gyűjtsd a Tudást 2022” + a szakági díj neve. Rövidítése: GyT-2022.

A díjak jelmondata: „Iuva te ipsum, Deus te jubavit * Segíts magadon, Isten is megsegít!”

A díjakra való jelölésta kiíró intézmények szakemberei végzik, a döntést a „Gyűjtsd a Tudást -2022” bíráló bizottsága hozza meg.

Határidők 2022-ben: Kiírás: 2022.10.15. Bírálati szakasz: 2022.11.01.-11.20. (Iskolai szakasz zárul: 2022.10.30.; Iskolák feletti szakasz zárul:  2022.11.20.) A díjátadás tervezett ideje 2022 decemberének első hete.

Szervezők: Erdélyi Református Egyházkerület (ERE) részéről: főtiszteletű Kató Bélaaz ERE püspöke a „Gyűjtsd a Tudást” díjak fővédnöke, Gáll Sándor az ERE kancellárja. Kolozsvári Református Kollégium (KRK): Török Zoltán igazgató; Rácz Melinda, versenyfelelős; Apáczai Csere János Elméleti Líceum (ACsJL): Vörös Alpár igazgató; Gevald Julia versenyfelelős. Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület (NyMTE): Péntek János elnök, Dénes Ida versenyfelelős. Az Alapítók részéről  Biró József Zete (HU/RO) Török Sándor (RO); Sinkó János (USA), Szabó T. Attila Ellák (HU)

            Az okleveleket és a hozzájuk tartozó díjakat az Erdélyi Református Egyházkerület (ERE, 5 díj) és a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület (NyMTE, 1 díj) gondozza, és az egykori Református Kollégium utódintézményeinek Tantestületeivel és a NyMTE-vel együttműködve adja ki minden második év decemberében az egyes szakterületek ígéretes tanulói számára: 1. magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, művészetek; 2. társadalomtudományok; 3. matematika és informatika; 4. természettudományok (fizika, kémia, biológia, földtudományok); 5. román nyelv és irodalom; 6. Űr-, föld- és élettudományok (NyMTE). Tekintettel a „Békésy György Emlékévre” és a Békésy-család kolozsvári kötődésére, a GyT 2022-ben kiír egy különdíjat is „Kolozsvár és a Nobel-díj (jelöltek és díjazottak)” témacímmel.

                Tájékoztatása korábbi díjazásokról itt:  "1527 * Gyűjtsd a Tudást * 2027" [Magyar Elektronikus Könyvtár - MEK-21679] (oszk.hu).

BFüred – Colorado – Kolozsvár – Kovászna, 2022.10.20.,

 Szervezők és Alapítók