Bánffy Miklós Ösztöndíj

1. A Bánffy Miklós Ösztöndíj keretében pályázatot hirdetünk 12. osztályos ösztöndíjasainknak tanulmányaik folytatására. A havi 450 RON (100 euró) értékű ösztöndíjat olyanok nyerhetik el (legtöbben ketten!), akik sikeres érettségi után romániai egyetemen folytatják tanulmányaikat (nem föltétlenül magyar nyelven!). Ennek feltétele továbbra is a rászorultság és az ígéretes, a tehetséget igazoló eredményes szereplés, amit a kolozsvári kuratórium a kedvező döntés után is figyelemmel kísér.

2. A pályázatot már nem a szülő vagy a gyám, hanem a nagykorú hallgató a saját nevében adja be. Ennek tartalmaznia kell a kitöltött pályázati adatlapot, a kérelem indoklását (ennek ki kell térnie a hallgató családi-szociális hátterének leírására is), a sikeres egyetemi felvétel igazolását, a hallgatói státuszt (ingyenes vagy tandíjas). A család anyagi-, szociális helyzetére vonatkozó hivatalos igazolásokat utólag kell majd felújítani, esetenként pótolni.

3. A pályázat beadásának határideje 2017. augusztus 31.

4. Az ösztöndíjak odaítéléséről a kolozsvári kuratórium konszenzussal dönt nov. 1-i határidővel. Ezt megelőzően az Egyesület titkársága tisztázza a hallgató korábbi támogatójának szándékát, további támogatási hajlandóságát. A rászorultság megítélésében a kuratórium arra is tekintettel lesz, hogy a hallgató hozzájut-e valamilyen ösztöndíjhoz a felsőoktatási intézmény részéről. A döntést megfelelő indoklással megküldi a budapesti kuratóriumnak is, és nyilvánossá teszi az Egyesület honlapján.

5. A támogatottal a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület szerződést köt, ebben meghatározzák az ösztöndíj folyósításának módját és feltételeit.

 

A pályázati adatlap letölthető ITT.