Útmutató ösztöndíj-nézegetőhöz

Az ösztöndíj-nézegető az ösztöndíjutalások követhetőségét hivatott segíteni, azt, hogy a támogatott az ösztöndíjutalásait egy helyen láthassa, követhesse, valamint folyamatosan ellenőrizhese, hogy a számára átutalt, nálunk nyilvántartott ösztöndíjai rendben megérkeztek-e a bankszámlájára.

Az ösztöndíj-nézegetőbe való belépéshez egy felhasználó nevet kell megadni: annak a személynek a személyi számát (CNP), akinek a bankszámlájára az ösztöndíjat küldjük. A számlatulajdonos személyi számának a beírása után lehet letölteni a táblázatot az ösztöndíjutalás adataival.

Az ösztöndíj-nézegetőben a 2009/2010-es év elejétől történt ösztöndíjutalások adatait tettük láthatóvá. Ezeket az adatokat a további ösztöndíjutalások alkalmával az új adatokkal frissíteni fogjuk. Kérjük, amennyiben lehetőségük van rá, folyamatosan, havonta kövessék nyomon ezt a frissülő kimutatást, és legalább évente egyszer hasonlítsák azt össze a számlavezető bankjuktól kikért számlakivonattal.

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület az eredeti terveknek megfelelően a támogatást igyekszik havi ösztöndíj formájában kifizetni a tanulóknak. Az ösztöndíjutalás némely esetben csoportosítva is történhet, úgy, hogy 2-3, esetleg több havi ösztöndíjat is egy összegben továbbítunk. Az ösztöndíjak egybevonásának oka lehet az adomány befizetésének időpontja és mértéke, nagyon ritka esetben (általában a tanév elején) az adminisztrációs feladatok sokasága is, mivel megfelelő igazolások és szerződés nélkül nem kezdhetjük el az utalást.

Mivel csak befizetett támogatások továbbítására van lehetőségünk, adott ösztöndíj átutalás alkalmával ösztöndíjakat  azoknak a tanulóknak tudunk továbbítani, akinek a támogatója az utalást megelőzően adományát továbbította az Egyesület bankszámlájára. Amennyiben egy tanuló támogatója késve küldi a támogatását, de a befizetett támogatás visszamenőleg lehetővé teszi a több hónapi ösztöndíj kifizetését, a befizetéstől számított első ösztöndíjutaláskor – amennyire a befizetett összeg lehetővé teszi – igyekszünk napirendre kerülni az ösztöndíj kifizetéssel is.

Pl. a januárban befizetett  félévi támogatást (6 x 18 000 forint) februárban, egy összegben küldtük ki a támogatott tanulónak, mivel február a támogatás hatodik hónapja.

Az ösztöndíj-nézegetőben található adatok értelmezéséhez:

* Az ösztöndíj-nézegető a következő adatokat tartalmazza:

  • az átutalás dátuma (év, hónap)
  • a bankszámla tulajdonos neve
  • a bankszámla tulajdonos személyi száma
  • bankszámlaszám, ahová az ösztöndíjat küldjük
  • az átutalás forintos összege
  • az átutalás lejes összege
  • a támogatott tanuló(k) neve(i)

* Kérjük figyelembe venni, hogy a számlatulajdonos változást a rendszer nem tudja követni. Ha egy tanuló valamely szülője bankszámlájára kapta az ösztöndíját, majd a saját bankszámlájára, a teljes elküldött ösztöndíjat úgy lehet megnézni, hogy külön-külön mind a két számlatulajdonos személyi számával lekérik a kimutatást!

* Támogatási évünk 12 hónapos: az iskolai tanévnek megfelelően szeptember elejétől augusztus végéig tart. A Tehetségtámogató Programban a támogatás évi nettó összege maximum 216 000 forint. Barátság Programban a támogatás összege a támogató befizetéseitől függ, itt sem minimum, sem maximum összeget nem határoztunk meg. A támogatást minden esetben lejben kapja a támogatott.

* Tehetségtámogató Programban az egyhavi teljes ösztöndíj nettó összege (amennyit a tanuló átutalva megkap) 18 000 forint, amit az ösztöndíj átutaláskor érvényes forint-lej árfolyamának megfelelően számolunk át lejre, ezért az egyhavi ösztöndíj lejes összege az árfolyamtól függően havonta változhat.

* Az ösztöndíj-nézegető kimutatásában az összes utalási hónap látható. Amelyik hónapban a tanuló nem kapott ösztöndíjat, abban a hónapban az átutalt ösztöndíj összege nulla.

* Kérjük figyelembe venni, hogy az ösztöndíj összege nem feltétlenül az egyhavi teljes ösztöndíj vagy annak többszöröse. Adott esetben félhavi ösztöndíjat is elküldtünk, így lehet másfél havi, két és fél havi stb. ösztöndíjakkal is találkozni.

* Sajnos a banki rendszer nem engedi meg, hogy csoportos átutalás alkalmával ugyanannak a személynek két átutalása is legyen, ezért annál a számlatulajdonos szülőnél, ahol két támogatott gyermek van, a havi ösztöndíj összegénél a két gyermek ösztöndíja egy összegben látható. Amennyiben szeretnék tudni, hogy pontosan melyik gyermek mekkora összegű ösztöndíjat kapott egy adott hónapban, azt telefonon vagy e-mailben szívesen közöljük.

* Ritkán, de előfordul, hogy egy támogató az ösztöndíj összegén felül (évi 12x18 000 forint) különutalást is szeretne eljuttatni a gyermeknek. Ezek az összegek általában nem szerepelnek az ösztöndíj-nézegető kimutatásában!