Tehetségtámogató Program

A program célja

A Tehetségtámogató Program a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület 2003 óta működtetett, általános- és középiskolai tanulóknak szóló ösztöndíjprogramja. Fő célja, hogy minél több kilátástalan helyzetben élő, erdélyi, magyarul tanuló tehetséges gyermeknek esélyt és biztatást adjon a tanulásra, segítse őket eljutni az érettségiig. A program keretében folyósított ösztöndíj egyenlő mértékben szociális és tanulmányi ösztöndíj.

A programról

Főként falusi, halmozottan hátrányos környezetben élő gyermekeket támogatunk. A támogatás legkorábban hetedik osztályban kezdődhet, és – amennyiben a tanuló körülményei nem változnak – érettségiig tarthat. Feltétel a magyar nyelven való tanulás, de más szempontból a program nem tesz különbséget a tanulók között sem felekezeti, sem etnikai tekintetben. A támogatáshoz pályázati úton juthatnak hozzá a rászorulók. A beérkező pályázatokat az Egyesület pedagógusokból álló ösztöndíjbizottsága ítéli oda egységes kritériumok szerint. A kedvezően elbírált pályázat alapján az Egyesület a pályázó szülővel (gyámmal) szerződést köt, amelyben a szülő vagy gyám többek között vállalja, hogy a támogatás teljes összegét a gyermek tanulására fordítja, és ezt követően – amennyiben a támogató(k) által átutalt összegek ezt lehetővé teszik – az Egyesület folyósítja az ösztöndíjat.

Támogatási évünk 12 hónapos: szeptember elsejétől augusztus végéig tart, így a támogatási szerződést is évenként megújítjuk a támogatottal. A támogató nélkül vagy fél támogatóval maradt ösztöndíjasainknak igyekszünk folyamatosan új támogatókat találni. Az Egyesület önfenntartó – sem állami, sem egyházi, sem alapítványi támogatással nem rendelkezik – anyagi forrásai a vállalt támogatásokhoz kötöttek. Ezért a maximális ösztöndíjat csak abban az esetben tudja biztosítani a programban résztvevő tanulók számára, ha azt a tanuló támogatójától megkapta, illetve, ha valamilyen forrásból időben pótolni tudja a kieső támogatást. A teljes támogatás összege évi 360 000 forint,  de az Egyesület problémás esetekben (lásd fennebb) is biztosítja a minimális évi 180 000 forintot. A befizetett adományok 10%-át az Egyesület fenntartására, programjaink működtetésére fordítjuk.

A támogató maga döntheti el, hogy személyes kapcsolatba kerül-e a családdal, amelynek gyermekét támogatja. Mi nagyon fontosnak tartjuk, és ajánljuk minden támogatónak, hogy vállalja ezt a személyes kapcsolatot, ezért a támogatott tanuló kijelölésekor a gyermek elérhetőségeit és fényképét is elküldjük a támogatónak. Az Egyesület részéről támogatókkal folyamatos kapcsolatot tartunk, évente legalább egyszer tájékoztatjuk őket a támogatottjuk aktuális tanulmányi és szociális helyzetéről, valamint félévente az Egyesület tevékenységéről elektronikus hírlevélben beszámolunk.

A támogatottak kötelesek rendszeresen beszámolni tanulmányi eredményeikről, munkáikat, előmenetelüket és a család anyagi helyzetét az Egyesület munkatársai családlátogatások során is folyamatosan ellenőrzik.