Barátság Program

A Barátság Programot támogatói igény hozta létre. Kedvezményezettjei azok a korábban Tehetségtámogató Programunkban résztvevő tanulók, akik valamilyen oknál fogva már nem részesei alapprogramunknak.

Ilyen okok lehetnek:
- a tanuló befejezte a középiskolát;
- nem érte el a Tehetségtámogató Programban elvárt alsó tanulmányi határt (ez 8.50, IX. osztályos tanulók esetében 8.00 év végi általánost jelent);
- a tanuló családjának megváltozott anyagi helyzete nem indokolja a további támogatást.

A Barátság Program formájában lényegesen kötetlenebb, mint a Tehetségtámogató Program. Ahogyan a neve is beszédesen jelzi, a Támogató és Támogatott közötti barátságra épül, ezért a tanuló felé sem tanulmányi, sem anyagi helyzetét illetően nincsenek elvárásaink.
Mivel az Egyesület kizárólag tanulóknak folyósíthat ösztöndíjat, egyetlen feltétel, hogy a kedvezményezett iskolás, vagy egyetemi hallgató legyen, és tanulói jogviszonyáról félévente küldjön igazolást az Egyesületnek. A Barátság Programos támogatás feltétele továbbá, hogy a támogató és támogatott közvetlen kapcsolatot tartsanak egymással, és a Támogató minden tanév elején erősítse meg támogatási szándékát és a kedvezményezett kilétét az Egyesület felé.

A Barátság Programban részt vevő tanulók számára nem keresünk új támogatót a programból kilépett támogató helyett. A támogatás addig tart, amíg azt a gyermek támogatója jónak látja, illetve ameddig tanulmányait befejezi.

A támogatás mértéke és a küldés gyakorisága a befizetett támogatástól függ, az Egyesület részéről a támogatás összegének sem alsó, sem felső határt nem szabunk.
A támogatások továbbítását a Tehetségtámogató Programnál alkalmazott gyakorlat szerint, 10%-os működési költség levonásával küldjük el a kedvezményezett tanulóknak.